uyelerimiz-bg

2008, 2009, 2010 Yılı Faaliyetlerimiz

2008 Yılı
Başlıca Faaliyetlerimiz

 • 14.01.2008 tarihinde, EPDK’da ‘‘Şebeke Yönetmeliği Değişiklik Taslağına’’ ilişkin toplantıya katılım gösterilmiş, sonrasında ise DUY’a ilişkin görüşmede bulunmak üzere PMUM Daire Başkanı Sn.Nezir AY makamında ziyaret edilmiştir.
 • 25.02.2008 tarihinde EPDK Başkanı ve Kurul Üyeleri ile Dernek Üyesi Şirketlerimizin katılımıyla Bilkent Otel’de bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 14.04.2008 tarihinde PMUM Daire Başkanı Sn.Nezir AY’la yeni DUY taslağı ile ilgili bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede PMUM yetkililerinin Derneğimiz üyelerine DUY’da öngörülen değişikliklerle ilgili bir sunum yapmalarına karar verilmiştir.
 • 4628 Sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının 24.04.2008 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi öncesinde, Derneğimizin tasarıya ilişkin görüşleri Komisyon Başkanına, üyelerine, iktidar ve muhalefet grup başkanlarına takdim edilmiştir.
 • Derneğimiz 14. Uluslararası Enerji, Kojenerasyon ve Çevre Teknolojileri Konferansına (ICCI 2008) destek veren kuruluşlar arasında yer almış, Dernek Başkanımız Sayın Önder KARADUMAN konferans çerçevesinde düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katılmıştır.
 • 13-14.11.2008 tarihlerinde STEAM tarafından Ankara’da düzenlenen 10.Uluslararası Enerji Arenasına Dernek olarak katılım gösterilmiş, Dernek Başkanımız Sayın Önder KARADUMAN Konferans kapsamında düzenlenen ‘‘Elektrik Üretim Özelleştirmeleri’’ başlıklı panelde bir konuşma gerçekleştirmiştir.
 • • 17.11.2008 tarihinde enerji sektörü ile ilgili hazırlayacakları rapor bağlamında Dernek Başkanımız Sayın Önder KARADUMAN ile bir röportaj gerçekleştirilmiştir.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER, 24.12.2008 tarihinde çoğunluğunu Derneğimiz üyelerinin oluşturduğu sektör temsilcileriyle bir toplantı yapmıştır. Toplantıya Müsteşar ve Enerji ile ilgili kamu kuruluşlarının Genel Müdürleri de katılmıştır. Toplantıda başta Dernek Başkanımız Sayın Önder KARADUMAN olmak üzere birçok üyemiz sektörün sorunları ile ilgili düşüncelerini ve taleplerini Sayın Bakan’a ve Enerji Bürokrasisinin yöneticilerine aktarmıştır.


2009 Yılı
Başlıca Faaliyetlerimiz:

 • 28.01.2009 tarihinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile birlikte Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nin tanıtım ve uygulamasına yönelik olarak toplantı düzenlenmiştir.
 • 12.02.2009 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte Türkiye’de bir ilk olarak hazırladığımız, dünya çapında tanınan uzmanların konuşmacı olarak katıldığı “Enerji Yatırımlarında Küresel Bir Parametre: Karbon Piyasaları” başlıklı konferans organize edilmiştir.
 • 24.02.2009 tarihinde “Geçiş dönemi tarifeleri” ve “İletim sistem kullanım bedeli” hakkındaki yazılarımız EPDK’ya sunulmuştur.
 • 09.03.2009 tarihinde TEİAŞ yetkilileriyle Yeni DUY kapsamındaki Teminat Mekanizması hakkında toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 13.03.2009 tarihinde YEK Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında Derneğimizin görüş ve önerileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ve TBMM Enerji Komisyonu’na iletilmiştir.
 • 24.03.2009 tarihinde Dernek Başkanımız Sayın Önder KARADUMAN Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Güncel Enerji Sorunları” Paneline konuşmacı olarak katılmıştır.
 • 21.04.2009 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 01.05.2009 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Muğla’da düzenlenen “Bölgesel Isıtma Konferansı”na Dernek Başkanımız Sayın Önder KARADUMAN oturum başkanı olarak katılmıştır.
 • 13-14.05.2010 tarihlerinde düzenlenen ICCI Kongresine katılım gösterilmiştir. Dernek Başkanımız Sayın Önder KARADUMAN, kongre kapsamındaki panellerde konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer almıştır.
 • 20.05.2009 tarihinde Yeni DUY Teminat Mekanizması ile ilgili görüşlerimiz TEİAŞ PMUM’a iletilmiştir.
 • 27.05.2009 tarihinde TEİAŞ’la birlikte Milli Yük Tevzi Merkezi’nin Ankara Gölbaşı’ndaki tesislerinde Yeni DUY ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir.
 • 02.06.2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile HES projelerinde yaşanan sorunlar ile ilgili toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ETKB, EPDK, TEİAŞ, EİE, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri de katılmıştır.
 • 04.06.2009 tarihinde TBMM Enerji Komisyonu’nda Yenilenebilir Enerji Kanunu Değişiklik Taslağı ile ilgili yapılan nihai toplantıya katılım gösterilmiştir. Bu toplantıya kadar, Taslak ile ilgili Komisyon’da yapılan birçok toplantıya da katılım gösterilmiş ve Taslak ile ilgili görüşlerimiz Komisyon Başkan ve üyelerine aktarılmıştır.
 • 05.06.2009 tarihinde Primer Frekans Kontrol Yan Hizmet Anlaşmaları ile ilgili süre uzatımı talebini içeren yazımız EPDK’ya sunulmuştur.
 • 18.08.2009 tarihinde TEİAŞ yetkilileriyle Milli Yük Tevzi Merkezi’nin Gölbaşı tesislerinde Primer Frekans Kontrol Yan Hizmet Anlaşmaları ile ilgili toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 19.08.2009 tarihinde, Piyasa Katılım Anlaşma’sıyla ilgili görüş ve itirazlarımızı içeren yazı TEİAŞ’a sunulmuştur.
 • 01.09.2009 tarihinde Piyasa Katılım Anlaşması ile ilgili önerilerimizi aktarmak üzere TEİAŞ PMUM Daire Başkanı Sayın Nezir AY’la toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 04.09.2009 tarihinde, enerji santrallerinin de sanayi tesisi sayılarak Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde yürütülecek faaliyetlerden elde edilecek hasılattan alınacak payın binde 1 olarak uygulanması gerektiğini savunan yazımız Maliye Bakanlığı’na sunulmuştur.
 • 14.09.2009 tarihinde, 1 Ekim’de başlaması öngörülen yeni DUY uygulamasının ertelenmesini talep eden yazımız EPDK’ya sunulmuştur.
 • 24.09.2009 tarihinde yeni DUY uygulamasının ertelenmesi hakkında EPDK’da yapılan toplantıya Dernek Başkanımız Sayın Önder KARADUMAN ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katılım göstermişlerdir.
 • 11.11.2009 tarihinde TRT’nin üyelerimizin müşterilerine yazı yazarak geçmiş faturaların kopyalarını istemesinin hukuksuz bir uygulama olduğuna dair TRT’ye İhtarname gönderilmiştir.
 • 11-12.11.2009 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de Derneğimizin destekleriyle Enerji Uzmanları Derneği tarafından “Gün Öncesi Planlama ve Dengeleme Güç Piyasası Yönetim Sistemi Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
 • 12.11.2009 tarihinde DUY Yönetmeliğinin 132. maddesi için önerilen değişiklikle ilgili görüşümüz EPDK’ya sunulmuştur.
 • 13-15.11.2009 tarihlerinde EMO Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Forumu’nda Başkanımız Sayın Önder KARADUMAN konuşma ve oturum başkanlığı yapmıştır. Derneğimiz Forum’un sponsorları arasında yer almıştır.
 • 04.12.2009 tarihinde Piyasa Katılım Anlaşması ile ilgili değerlendirmede bulunmak üzere PMUM Daire Başkanı Sayın Nezir AY ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 24.12.2009 tarihinde Dernek Yönetim Kurulumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ ile toplantı gerçekleştirmiştir.

2010 Yılı
Başlıca Faaliyetlerimiz:

 • Üreticiler ve toptan satış şirketleri ile dağıtım şirketleri arasında imzalanan İkili Anlaşmaların fiyatlarına ve bu fiyatların tarifelere nasıl yansıtılabileceği hususuna ilişkin EPDK’yla toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • Ankara Barosu tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda Dernek Müdürü Sayın Obahan Obaoğlu bir konuşma gerçekleştirmiştir.
 • Saatlik DUY uygulaması ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere TEİAŞ Genel Müdür Vekili Sayın Kemal Yıldır’ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıya Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fırat Alparslan ve Dernek Müdürü Sayın Obahan Obaoğlu katılım göstermiştir.
 • Dernek Yönetim Kurulumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Metin Kilci ile bir toplantı gerçekleştirmiştir.
 • TEİAŞ PMUM Daire Başkanı Sayın Nezir Ay’la DUY Teminat Mekanizması hakkında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • Norveç Büyükelçisi Sayın Cecilie Landsverk ile görüşme gerçekleştirilmiş ve işbirliği fırsatları değerlendirilmiştir
 • Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) Genel Kurulu’na katılım gösterilmiş ve yapılan seçim sonucunda Derneğimiz TESAB Denetim Kurulu üyesi olmuştur.
 • EPDK ile Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ ve Serbest Tüketici Yönetmeliğinde ihtiyaç duyulabilecek revizyonlar ile ilgili olarak bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • Gürcistan Enerji Bakanlığı’nın danışmanlığını yapan Pöyry firmasıyla birlikte “Gürcistan’da Hidroelektrik Yatırım Fırsatları” başlıklı bir Konferans düzenlenmiştir. Konferansa Gürcistan Enerji Bakan Yardımcısı Sayın Marika Valishvili ve Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahattin Çimen de katılmış ve toplantıda birer konuşma gerçekleştirmiştir.
 • Hazineye ait taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak haklarından alınan hasılat payının enerji santralleri için binde 1 olarak uygulanması için Maliye Bakanlığı’na başvuru yapılmış, yapılan yazışmalar ve takip sonucunda konu hakkında olumlu karar alınmıştır.
 • Dernek Üyelerinin katılımıyla EPDK ve PMUM yetkilileri ile yapılan toplantıda, dağıtım şirketlerinin serbest tüketicilere yönelik uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunlar görüşülmüştür.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı’nda HES yatırımları ile ilgili yapılan toplantıya katılım gösterilmiş ve Derneğimizin görüşleri aktarılmıştır.
 • “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi”nin kabul edilmesine ilişkin 26.04.2010 tarih ve 2536 sayılı Kurul Kararının iptali için EPDK aleyhine dava açılmıştır.
 • Tarifelerdeki kayıp-kaçak kaleminin tarife dışına çıkarılması ve serbest tüketicilere de yansıtılması hakkında EPDK Tarifeler Dairesi’nden Sayın Çetin Kayabaş’la bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
 • Dernek Yönetim Kurulu, HES Projeleriyle ilgili kot değişiklik talepleri başta olmak üzere yaşanan sorunlar hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Eldemir ve DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yusuf Balcı ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirmiştir.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ile Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun ev sahipliği yaptığı ve ilgili tüm bürokratların katıldığı “Özel Sektör HES Projeleri” toplantısına Dernek Yönetim Kurulumuz katılım göstermiştir. Toplantıda söz alan Dernek Başkanımız Sayın Önder Karaduman, yaşanan sorunları Sayın Bakanlara ve bürokratlara aktarmıştır.
 • Dernek Yönetim Kurulumuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Metin Kilci ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.
 • Derneğimizin TEİAŞ işbirliği ile hazırladığı “Gün Öncesi Piyasası Eğitim Programı” iki grup halinde toplam 400 katılımcı ile Ankara Sheraton Kongre Merkezinde düzenlenmiştir.
 • Derneğimiz tarafından, Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen uygulamalar ile ilgili yaşanan sorunları TEİAŞ yetkilileri ile görüşmek üzere organize edilen toplantı Ankara Bilkent Otel’de 100 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir.
 • Dernek Başkanımız Sayın Önder Karaduman, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “HES Yatırımlarında Karşılaşılan Sorunlar” konulu konferansta bir konuşma gerçekleştirmiştir.
 • Derneğimiz tarafından Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’teki bazı maddelere karşı dava açılmıştır.
 • Norveç’e yapılacak inceleme gezisi öncesinde “Gün Öncesi Piyasası” ve diğer ilgili konuları görüşerek gerekli hazırlıkları yapmak üzere TEİAŞ PMUM’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • Nordpool piyasasını incelemek üzere Dernek Yönetim Kurulu ile birlikte TEİAŞ ve EPDK’dan temsilcilerin katılımıyla Norveç’e gezi düzenlenmiştir.
 • Gün Öncesi Piyasası Katılımcı Anlaşması ile Takasbank – Katılımcı Anlaşması taslaklarını görüşmek üzere TEİAŞ PMUM’da yapılan toplantıya katılım gösterilmiştir.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password