RÜZGARDA YERLİLİK ŞARTI % 65

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneşten sonra rüzgâr enerjisinde de devrim niteliğinde düzenlemeler yapılacak. Yakın zamanda yapılması planlanan rüzgâr YEKA’sı (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) ihalesi için özelikle Avrupa ve Çinli firmalardan yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Bakanlık azami bin megavat gücündeki Rüzgâr Enerji Santrali’nin (RES) kurulum usul ve esaslarını belirledi. Yakın zamanda çıkılması planlanan ihaleye katılacak firmaların ortaklık yapılarına ilişkin de şartlar tespit edildi, ihale şartnamesi taslağında rüzgâr türbininin yerlilik oranının asgari yüzde 65 olması şartı yer aldı. Fabrika kurulumunda yüzde 90, Ar-Ge’de ise yüzde 80 yerli istihdam şartı istenirken, kazanan şirket ayrıca 10 yıl Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürütecek. Ar-Ge’ye ayrılacak pay, ilk yıl 2 milyon dolar, ikinci yıl 5 milyon dolar, sonrası için her yıl 10 milyon dolar olacak.

AZAMİ BİN MEGAVAT

İş ortaklığı olarak ihaleye katılanların sözleşme imzalamak üzere kuracakları şirkette teknoloji sağlayıcının doğrudan veya dolaylı ortaklık oranı yüzde 20’den, Türkiye vatandaşlarının doğrudan veya dolaylı ortaklık oranı da aynı şekilde yüzde 20’den olamayacak. İhaleye konsorsiyum olarak katılmması durumunda ise Türkiye vatandaşlarına ait doğrudan veya dolaylı toplam payların en az yüzde 25 olması şartı aranacak. Katılımcıların son iki senede toplam gücü asgari kümülatif 2 bin megavat olan rüzgâr türbini bileşenleri üretmiş olma zorunlulukları da bulunacak.

İTHALE SADECE İFLAS VE GREVDE İZİN VERİLECEK

Her bir RES’in inşaatve elektrifikasyonu ile ilgili işlemlerde kullanılacak olan aksamın tamamı yerli üretim şartı ve ilgili yerli katkı oranlarına göre imal edilecek. Rüzgâr türbininin yerlilik oranı ise asgari yüzde 65 olacak. Türbinlerin üretiminde grev, lokavtve iflas gibi durumlaryaşanırsa ithale izin verilebilecek. Ancak, yerliliği eksik rüzgârtürbini üretimi sayısı, şartname kapsamında üretimi gerçekleştirilmesi gereken toplam türbin sayısının yüzde 10’undan fazla olamayacak.

İSTİHDAM VE AR-GE ŞARTI İHALEYİ kazanan şirketler, Türkiye’de Ar-Ge merkezi kurarak en az 10 yıl bu faaliyeti yürütecek. Şirketlere kurulum ve işletmede en az yüzde 90 ve Ar-Ge faaliyetlerinde en az yüzde 80 yerli istihdam şartı getirilecek.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password