171 Firma 2.790 Türbin ile Rüzgardan Elektrik Üretiyor

Türkiye’de elektrik enerjisinde kurulu güç 80.3 bin MW değişik kaynaklara dayalı bu kurulu güç ile yılda 273 milyar kWh elektrik üretiyoruz.

Günümüzde yenilenebilir enerji olarak rüzgar, güneş ve jeotermal kaynaklı üretim tesisleri öne çıktı.

Bizde rüzgar enerjisinde kurulu güç haziran ayı sonu itibariyle 6.1 bin MW’a ulaştı. Toplam kurulu güçte rüzgar enerjisi tesislerinin payı yüzde 7.7, güneş tesislerinin payı yüzde 1.5, jeo termal tesislerin payı yüzde 1.1 oranında.

Kurulu güçte payı yüzde 7.7 olan rüzgar santrallerinin elektrik üretimindeki payı haziran sonu itibariyle yüzde 6.1 oranında.

Rüzgâr enerjisinde yakıt masrafı yok, ama yatırım yüksek. Verim rüzgâra bağlı. Rüzgâr düzenli esmediğinde verim düşebiliyor.

1 MW rüzgar enerjisi santralinin ilk yatırım maliyeti 1.2 milyon euro dolayında. Kulelerin maliyeti 220 bin euro, türbinlerinin maliyeti 800 bin euro dolayında.

1 MW gücündeki rüzgâr türbininin ortalama elektrik enerjisi üretimi yılda 2.200 bin- 2.500 bin kWh dolayında olabiliyor. Halbuki ithal kömür ve ithal doğalgaz yakan santraların ile 1 MW kurulu güç başı üretimleri rüzgar santrallarının 2-3 katına çıkabiliyor.

Devlet, yenilebilir enerji yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek için rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle kaynağına dayalı elektriğe belli bir süre belli bir fiyattan alım garantisi veriyor.

Kilovatsaat (kWh) başına alım garantisi fiyatı, rüzgar ve hidroelektrik santrallerde 7.3 cent, jeotermalde 10.5 cent, biyokütlede 13.3 cent idi. Bu rakamlara yerli ekipman kullanımına bağlı olarak 0.4-3.5 cent arasında değişen ilaveler de yapılabiliyordu.

Şimdilerde devlet yatırım lisansı verirken, açık eksiltmeli ihalelerde fiyat garantisini aşağıya çekiyor.

Türkiye’de ilk rüzgar enerjisi santralı (RES) yatırımı 1998 yılında İzmir’de yapıldı.

Halen 171 şirket ülkenin değişik yerlerinde 2.790 türbinde (rüzgar gülü denilen pervanelerle) üretim yapıyor.

Devlet, şimdilerde yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili lisansları bir paket haline getirerek ve belli şartlara bağlayarak eksiltme ile ihaleye çıkarıyor.

Geçen hafta 5 bölgede, Kayseri, Edirne, Ankara, Bilecik ve Eskişehir şehirleri çevresinde yapılacak RES yatırımları, belli şartlara bağlı olarak açık eksiltmeye çıkarıldı.

İhaleyi kazanan Alman Siemens firması ile Türk ortakları Türkerler, Kalyon grupları, 5 bölgede toplam bin MW gücünde RES yatırımı yapacaklar.

Yan şart olarak 100 milyon dolarlık bir yatırımla en az toplam 2.3 MW gücünde 300-400 rüzgar türbini üretecekler. Üretimde yerli katkı oranı yüzde 65 olacak.
Ayrıca Ar-Ge yatırımı yapacaklar. Toplam yatırım 1 milyar dolar dolayında olacak.

Bugüne kadar yapılan RES’lerin türbinleri 16 farklı firmadan satın alınmıştı.

En fazla türbin satanlar Nordex (Almanya), Vestas (Danimarka), Enercon (Almanya), GE (ABD) ve Siemens (Almanya) firmaları idi.

Türbin satışında 5’inci sırada olan Alman Siemens firması, Türk ortaklarıyla ihaleyi kazandı. İhaleyi kazanan gruba 15 yıl süre ile devlet alım garantisi veriyor. Grup daha önceki yatırımlarda devletin kilovat saat başı verdiği 7.3 sentlik fiyatı, kilovat başına 3.48 sente düşürdü.

2017 Haziran ayı sonu itibariyle, üretilen elektriğin yüzde 34’ünü “yenilebilir enerji kaynakları”ndan elde ediyoruz. Elektrik üretiminde üçte bir ağırlığı olan yenilenebilir enerji kaynaklar tesisler rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile barajlı hidrolik ve akar sulu hidrolik kaynaklı elektrik üretim tesisleri.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password