EV VE İŞYERİ ÇATILARI ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN TOPLAYACAK

Kurulu gücü 10 kilovat (kW) altı çatı tipi lisanssız güneş enerji santrali GES) projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin prosedür sadeleştirildi, süreç hızlandırıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırladığı Elektrik Piyasasında Tüketim Noktası ile Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, kendi tükettiği elektriği üretmek, fazlasını şebekeye isteyenlerin kuracağı 10 kW altı çatı tipi güneş enerjisi sistemleri, dağıtım şebekesine tüketim noktasından bağlanacak. Mini GES’in kurulu gücü, tüketicinin bağlantı an laşmasındaki sözleşme gücünün üzerinde olamayacak. Her bir tüketim yeri için sadece tek bir başvuru yapılabilecek. Üretim tesisleriyle ilişkilendirilecek noktalarda tüketim birleştirmeye gidilemeyecek. 3 kW altı için otomatik çağrı Lisanssız elektrik üretim prosedürü, konut tipi güneş sistemlerinde diğerlerine göre daha da kolaylaştı. 3 kW (3 kW dahil) ve altı sistemler için yapılan başvurulara doğrudan çağn mektubu verilecek. Eksiksiz ve usulüne uygun başvurular hakkında, bir sonraki ayın ilk 20 günü içinde başkaca bir işlem tesis edilmeksizin çağn mektubu düzenlenecek. 10 kW altı lisanssız GES’lerin geçici kabul işlemleri bağlantı anlaşmasının imzalanmasını izleyen ilk bir yıl içinde tamamlanacak. Üretim tesisinin busüre içinde tamamlanmaması durumunda bağlantı anlaşması kendiliğinden geçersiz hale gelecek. 10 kW altı lisanssız GES bağlantı başvurularının elektriğini tüketecek mevcut bir tüketim tesisi yoksa, kurulması planlanan tesislere ilişkin inşaat ruhsatı veya ruhsat yerine geçen belge başvuru sırasında dosyaya eklenecek. Tüketim tesisine ilişkin abonelik bilgilerinin, üretim tesisinin geçici kabülünden önce ibraz edilmesi gerekecek. Tüketici taşınır ya da evini satarsa 10 kW altı lisanssız çatı tipi GES’ler tüketicinin değişmesi halinde, geçici kabul şartı aranmaksızın yeni tüketiciye devredilebilecek. Yani bir konutta ya da ofis satılırsa yeni sahibi GES’i de devralabilecek. Aynı durum kiracıdan kiracıya devirler için de geçerli.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password