Elektrikte HES’lerin payı yüzde 49’a çıktı

Elektriğin yarısı HES’lerden geldi Haziran ayının ilk yansında elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde ll’in de altına gerilerken, toplam üretimin yüzde 48.84’ü hidroelektrik santrallerden geldi. Haziran ayının ilk iki haftasında toplam 9.8 milyar kWh elektrik üretilirken, bunun yüzde 48.84’i hidroelektrik santrallerinden geldi. Enerji Günlüğü’nün TEİAŞ verilerine dayandırdığı habere göre Türkiye’nin toplam elektrik üretimi Haziran ayının ilk 14 gününde, Mayıs ayına göre, yüzde 4’ten fazla gerileyerek 9 milyar 824 milyon 444 bin kWh oldu. Mayıs ayının ilk 14 gününde toplam elektrik üretimi 10 milyar 251 milyon 102 bin kWh olmuştu. Bu düşüşte Ramazan Bayramı ve dokuz günlük tatilin bu döneme denk gelmesi etkili oldu.

Barajlı santraller ilk sırada Kaynaklar bazında elektrik üretimi Barajlı santraller 3.552.414 MWh Linyit santralleri 1.477.060 MWh Akarsu santralleri 1.245.702 MWh İthal kömür santr. 1.202.607 MWh Doğalgaz santr. 1.077.950 MWh Rüzgar santralleri 580.224 MWh Jeotermal santr. 293.230 MWh Biyokütle santr. 116.633 MWh Taşkömürü santr. 101.860 MWh Asfaltit santr. 79.587 MWh Fueloil santr. 62.478 MWh Atık ısı santr. 27.055 MWh Güneş santr. 7.644 MWh çekleşirken, HES lerin toplam üretimdeki payı yüzde 48,84 ile yine birinci sırada. Ayın ilk iki haftasında barajlı HES’lerde 3 milyar 552 milyon 414 bin kWh elektrik üretilirken, akarsu santrallerinde bu rakam 1 milyar 477 milyon 60 bin kWh olarak kaydedildi. Doğalgazın payı hâlâ düşüyor Bu arada, toplam elektrik üretiminde termik santraller yüzde yüzde 29,12’lik pay ile ikinci sırada yer alıyor. Doğalgaz santrallerinin elektrik üretimindeki payında yaşanan sert düşüş, Haziran ayında da devam ediyor. Doğalgaz santrallerinin payı yüzde 10,97’ye geriledi. I Belediyeler lisanssız küçük kapasiteli hidroelektrik santrali kurabilecek Belediyeler potansiyel varsa rekreasyon ve şehir içindeki akarsulara lisanssız üretim kapsamında küçük HES kurabilecek. Resmi Gazetenin 15 Haziran günlü sayısında Tarım ve Orman Bakanlığının “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”i yayımlandı. Yönetmelikte belediyelerin kapsama giren HES yatırımları ile tüzel kişilerin HES yatırımlarının DSİ ile su kullanım anlaşması imzalanması usul ve esaslarında düzenlemeye gidildi. Belediyeler, şehir merkezlerinden geçen akarsular üzerinde ilgili belediyelerce tesis edilmiş/edilecek rekreasyon projeleri kapsamında ortaya çıkan hidrolik potansiyelden Rüzgarın payı yüzde 5.91 Rüzgar santralleri Haziran ayının ilk iki haftasında toplam elektrik üretiminde yüzde 5,91 pay alırken bu oran jeotermal santrallerde yüz- rekreasyon sahalarının elektrik ihtiyacını karşılamak için DSİ’nin uygun görüşüyle toplam 300 kilovat kurulu güce kadar, lisanssız üretim kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurabilecek. Belediyeler tarafından işletilen basınçlı borulu sulama şebekesi ve klasik kanallı şebeke üzerinde enerji potansiyeli olması halinde de lisanssız HES kurulabilecek. Yönetmelikle ödeme süresi de yeniden belirlendi. Buna göre kanun kapsamında HES kurulurken DSİ’ye ödenecek enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedelinin ilk taksiti, santralin geçici kabul tarihinin 5 yıl sonrasına denk gelen günden başlamak üzere ayın son mesai gününe kadar yapılacak.  

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password