ÖZEL İLE KAMU SANTRALLERİNİN ELEKTRİKTE GÜN ÖNCESİ FİYAT TARTIŞMASI

Özel sektör santral sahipleri ve işletmecileri, gün öncesi piyasasında oluşan elektrik fiyatlarında Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve kamu santrallerinin tayin edici etkisinden şikayetçi… Sektör, fiyatların serbest piyasa koşullarında ve özel sektörün yatırım dinamiklerinin önü kesilmeyecek biçimde oluşmasını istiyor. EÜAŞ’ın, bu doğrultuda fiyatlar konusunda yeni adım atabileceği belirtiliyor. Fiyatların, maliyetler dikkate alınarak oluşması gündeme gelecek…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD), Ankara-Kızılcahamam’da bir araya geldi. İki gün süren toplantıda, başta maliyetler olmak üzere elektrik üretim sektörünün sorunları tartışıldı. Sektör, yatırımlarda ve yatırım sonrasında yaşadığı güçlükleri dile getirerek çözüm önerileri sundu. Sektörün, önemle üzerinde durduğu sorunlardan biri de gün öncesi elektrik fiyatları oldu.

Özel sektör temsilcileri, doğal gaz santrallerinin en büyük sorununun finansman ve çoğu zaman operasyonel maliyetlerini karşılamada yaşadıkları güçlük olduğunu belirterek bu sorunun temel nedenlerinden birinin, gün öncesi piyasasında elektrik fiyatlarının kamu santralleri tarafından belirlenmesi olduğuna işaret etti. Yatırımcılar, bu nedenle özel sektör santrallerinin çalışma saatlerinin çok azaldığına ve karlılıklarının ortadan kalktığına da dikkat çekti.

EÜAŞ’ın serbest piyasada gerçekleşen fiyatları, tavan fiyat uygulayarak sübvanse ettiğini savunan sektör, EÜAŞ’ın kendisine ait verimsiz doğal gaz santrallerini zararına çalıştırmasının sorunu derinleştirdiğini ileri sürdü. Toplantıda, sistemde oluşan referans fiyatların bir kombine çevrim santrali açısından çok düşük spark-spread’e sahip olması nedeniyle doğal gaz santrallerinin finansal sürdürülebilirliğini tehlikeye soktuğu görüşü de dile getirdi.  Özel sektör sorunları çözecek bir reçete hazırladı Sorunlarını dile getiren sektör, kamuya çözüm önerilerini içeren bir liste de sundu. Enerji Panorama’nın ulaştığı bilgilere göre, talep listesi şu başlıklardan oluşuyor:

  • Kamu tarafından uygulanan, tavan fiyat stratejisi fırsat maliyetini içerecek şekilde güncellenmeli. Fiyatlar, özel sektör yatırımlarının devamlığı için belli bir seviyede tutulmalı.
  • Kamuya ait verimsiz doğal gaz santralleri, maliyetlerinden daha düşük bir piyasa takas fiyatında çalışmama lı.
  • Kamu santrallerinin kar optimizasyonunu hedeflemeleri ve fiyat teklifleri bu şekilde I düzenlenmeli.
  • Tavan fiyat uygulamalarında güncellemeye gidilmeyecekse kapasite mekanizması içerisinde doğal gaz santrallerine ayrılan payın TL karşılığı artırılmalı. Doğal gaz santrallerinden alınan sabit sistem kullanım bedellerinin azaltılması gibi doğrudan veya dolaylı destek mekanizmalarının devreye sokulmalı.

EÜAŞ’ın, bu talepler doğrultusunda fiyatlar konusunda yeni adım atabileceği belirtiliyor. Fiyatların, maliyetler dikkate alınarak oluşması gündeme gelecek.

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password