VERİMLİLİK YATIRIMLARI İÇİN SIFIR FAİZ TEŞVİK EDİCİ BİR UYGULAMA OLABİLİR

Verimlilik yatırımları için ‘sıfır faiz’ teşvik edici bir uygulama olabilir Kamu binalarında uygulama döneminde 1.5 milyar TL toplam yatırım öngörülüyor. Burada hedef bin 500 binanın yenilenmesi ve 2023 yılına kadar en az yüzde 15 tasarruf sağlanması. Verimliliği sağlamak için 55 ayrı eylem planı hazırlandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygulanmaya konulan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na göre, enerjinin en yoğun tüketildiği altı alan belirlendi. Bu alanlar içinde öne çıkanlar ise sanayi, konutlar, ulaştırma ve tarım sektörü. Tüm bu alanlarda enerji verimliliğini sağlamak amacıyla 55 ayrı eylem planı hazırlandı. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na göre, birincil enerji tüketiminde yüzde 14 azaltım karşılığı 23.9 milyon TEP enerji tasarrufu ve 66.6 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyon azaltımı sağlanacak. 2017-2018 yıllarında enerji verimliliğine 1.3 milyar dolar yatırım yapılıp, 308 milyon dolarlık tasarruf elde edildi. Bu sayede 880 bin TEP enerji tasarrufu sağlandı. Sanayi ve teknolojide 103 milyon TL’lik yatırımla yıllık 88 milyon 871 bin TLlik bir verimliliğe ulaşıldı. Tasarruf edilen enerji miktarı ise 66.053 yıl/TEP oldu. Enerji Verimliliği Eylem planı çerçevesinde, 2023 yılına kadar 10 milyar dolarlık yatırım yapıldığında 2033 yılına kadar 30.2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlamak mümkün.

MURAT KALSIN Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Son yıllarda dünyanın farklı yerlerindeki araştırma kuruluşları, uluslararası örgütler ve kamu kuruluşları ve akademi dünyasının yaptığı çalışmalar, dünyanın fosil yakıt rezervinin giderek azaldığını gösteriyor. Her ne kadar henüz bulunmamış önemli rezervler olduğu tahmini yapılsa da küresel ısınmanın önüne geçmek için birincil enerji kaynaklarının kullanımının azalması büyük önem taşıyor. MİT Küresel Değişim Bilimi ve Politikası Ortak Programı tarafından hazırlanan bir çalışmaya göre, fosil yakıtlar azalıyor ancak yine de hakim durumdalar. Fosil yakıtların küresel enerji karışımındaki payı hala yüzde 80’ler düzeyinde. Hedef bu oranı, 2040’ta yüzde 7376 aralığına düşürmek. Paris İklim Anlaşmasıyla belirlenen küresel ısınmayı 2 derece düşürme hedefine ulaşmak içinse fosil yakıtların kullanım oranının 2040 yılında yüzde 56-61 bandına gerilemesi şart. K> Fosil yakıtlardan çekilen yatırımlar 11 trilyon doları geçti Bu hedef kapsamında hazırlanan olası senaryolara göre, kömür tüketimi düşecek ancak düşen fiyatlar nedeniyle 20 yıl boyunca doğalgaz tüketiminde bir artış olacak. ‘Divest Invest’ adlı kurum tarafından hazırlanan bir rapor da çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. ’11 Trilyon Dolar ve Daha Bitmedi: Fosil Yakıtsız Bir Dünya İçin Yeni Hedefler’ başlıklı rapora göre, fosil yakıt yatırımlarını sonlandırdığını açıklayan kurumların sayısı her geçen gün artıyor. 2019 yılı Ekim ayına kadar tüm dünyada bin 110 kuruluş fosil yakıt yatırımlarından vazgeçti. Rapora göre, fosil yakıtlardan çekilen yatırımlar, 2014’te 52 milyar dolara ulaşırken 2019 yılında bu miktar yüzde 22 binlik artışla 11 trilyon dolarıgeçti. Bu veriler ışığında Türkiye’deki tabloya bakarsak, TEÜAŞ’ın açıkladığı rakamlara göre, 2019 yılının ilk 10 ayında elektrik üretiminin yüzde 36’sı termik, yüzde ll’i ise doğalgaz LNG santrali arından karşılandı. Bu veriler bize Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanımının giderek artığını gösteriyor. Türkiye’de 2018 yılında kişi başı elektrik tüketimimiz 3 bin 698 kWh oldu. 2023’te 4 bin 324 kWh’a ulaşacağız. Hedefimiz Almanya ve Japonya gibi kişi başı elektrik tüketimini 7 bin kWh’in üzerine çıkarmak. Bunu da en ucuz, en temiz ve milli olan enerji kaynağı olan verimlilikle sağlayabiliriz. öç ayrı genelge ile enerji verimliliği çalışmaları tıız kazandı Türkiye için enerji verimliliği oldukça önemli bir konu, çünkü kullandığımız enerjinin önemli bir bölümünü ithal ediyoruz. Dolayısıyla sağlayacağımız her bir birimlik verimlilik, ülke bütçemiz açısından önem taşıyor. Bu nedenle özellikle son yıllarda kamunun bu alanda ciddi bir çalışma yürüttüğünü görüyoruz. 2019 yılında bu alanda Cumhurbaşkanlığı üç ayrı genelge yayımlayarak bu alandaki çalışmaları hızlandırdı. 16 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi kamuoyuna açıklandı. Rehberle kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla yürütülecek çalışmalarla ilgili esaslar belirlenmiş oldu. 7 Aralık tarihinde ise Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulduğu Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle açıklandı. Genelgeye göre, oluşturulan kurulun görev ve sorumluluk alanları belirlendi. Kamu kesimi üe özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi ve ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi sağlanacak. Bunun yanı sıra eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi sağlanacak. 24 Aralık tarihinde de *2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeyle akıllı şehir yaklaşımı şehirlerin yaşanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan, sosyal yaşa- Enerji maliyeti kamuda azaltılacak Konutlar enerji verimliliğini sağlamak adına zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi ile ciddi miktar enerji verimliliği sağlanacak. Bu alanda öncülük etmek adına kamu binalarında verimlilik sağlama çalışmalarına da hız verildi. Kamu binalarında uygulama döneminde 1.5 milyar TL toplam yatırım öngörülüyor. Burada hedef bin 500 binanın yenilenmesi ve 2023 yılma kadar en az yüzde 15 tasarruf sağlanması. Kamunun yıllık enerji maliyeti 6 milyar TL düzeyinde, bu çalışmalar karşılığında bu maliyetin 2.4 milyar TL azaltılması öngörülüyor. mı geliştiren, insan hayatına değer katan ve maksimum enerji etkinliği sağlayan çözümler üretilecek. Şehirlerimizde hizmet kalitesi ve verimliliğin artması ile bugünün sorunlarına çareler üretilirken, gelecekte muhtemel sorunlar oluşmadan gerekli önlemlerin alınması ve planlamanın bu doğrultuda yapılması sağlanacak. Finansman konusu da oldukça önemli Türkiye’de yasal düzenlemeler verimliliğin sağlanması için yeterli, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak İhtiyaçlara göre yeni düzenlemeler de gündeme gelecek. Finansman konusu da oldukça önemli. Hükümet ve çeşitli finans kuruluşları, özellikle uluslararası kuruluşların sağladığı fonları uygun koşullarda Türkiye’ye getirerek ihtiyacı olan şirketlere kullandırıyor. Öte yandan devlet yerli kaynakları da enerji verimliliği alanındaki yatırımlara kanalize ederek çeşitli teşvikler sağlıyor. Burada özellikle sanayide yapılacak verimlilik yatırımlarında karşımıza çıkan faiz konusuna dikkat çekmek istiyorum. Enerji maliyetini düşürecek, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini hızlandıracak olan verimlilik yatırımları için faiz yükünün ortadan kaldırılması teşvik edici bir uygulama olacak. Bu yatırımlarda sıfır faiz uygulanmasını çok önemsiyoruz.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password