ENERJİ “Yeni fırsat pencereleri açılıyor”

Bakan Dönmez: Salgın sonrası enerji talebi artacak , 03 Enerjide fırsat pencereleri açılıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salgın sonrası yaşanacak büyümeyle enerji talebinin artacağını belirterek “Bu durum da enerji yatırımları için yeni fırsat pencereleri açacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Fatih Dönmez. Sabancı Üniversitesi istanbul Uluslararası Enerji ve tklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü Lansmanı’na katıldı. 2021’in küresel ekonominin canlanmaya başlayacağı bir yıl olacağım belirten Bakan Dönmez, dünya ekonomilerinin COVID-19’un yol açtığı kayıpların telafisi için daha fazla gaza basacağını söyledi. Fatih Dönmez, salgın sonrası yaşanacak büyümeyle enerji talebinin yükseleceğine işaret ederek “Bu durum da enerji yatırımları için yeni fırsat pencereleri açacak. Ancak dünya bu saatten sonra yeni yola eski yöntemlerle devam edemez. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin merkezde olduğu bir gelecek bizi bekliyor” dedi.

Rüzgar ve güneş elektriği yükselişte

Türkiye’de yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının Aralık 2018’den bu yana. yani 23 aydır yüzde 50’nin üzerinde seyrettiğini anlatan Dönmez, bu yılın tüm aylarında güneş ve rüzgar elektriğinin payının ise yüzde 10 “un üzerinde gerçekleştiğini vurguladı. Türkiye’nin 2019’da yenilenebilir enerji kapasite artışı bakımından dünyada 15’inci. Avrupa’da 5’inci sırada yer aldığını anlatan Bakan Dönmez. “Bu yıl devreye aldığımız yenilenebilir kurulu güç. Avrupa’daki 17 ülkenin yenilenebilir kurulu gücünden fazla” dedi

Yerli teknolojinin önemi giderek artırıyor

Bakan Dönmez, dünyanın teknoloji odaklı bir enerji sektörüne doğru gittiğini anlattı. Türkiye’nin bölgesinde etkili bir oyuncu olmak istediğini anlatan Dönmez, yerli teknolojinin bu açıdan büyük bir rol oynayacağım dile getirdi. Doğalgaz alanında öteden beri “gazın gazla rekabeti” ilkesini savunduklarım anlatan Dönmez “Bunun için olabildiğince fazla kaynağın ülkeye girişi için çalışıyoruz. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlanmız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor” dedi.

TOGG’un şarj altyapısı hazır olacak

Türkiye’nin doğalgaz alanındaki tavrının “açık ve net” olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez şöyle dedi: “Türkiye’yi enerjininsadece transfer edildiği değil aynı zamandafıyadandınlmasının yapıldığı, pazarın gelişimine yön veren, serbestpiyasa şartları içerisinde alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, gelişmiş enerji altyapısına sahip, gerçek bir enerji merkezi haline getireceğiz.” Fatih Dönmez. nCEC Raporu’nda dayer alan ulaştırmada elektrik kullanımına ilişkin senaryolara değinirken. ye rli elektrikli otomobil TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmaların büyük oranda tamamlanmış olacağını söyledi.

GÜVENLİ, VERİMLİ. REKABETÇİ, TEKNOLOJİ ODAKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İÇİN 10 POLİTİKA

Sabancı üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve ikim Merkezi (IICEC) tarafından gerçekleştirilen Turkey Energy Outlook çalışması tamamlandı. Türkiye’de bir ilk olan Turkey Ene® Outlook, gelinmekte olan ülkeler açısından da alanında örnek kabul ediliyor. IICEC yetkililerinin ifadesine göre. enerji sektörüne dair 20 yıllık bir perspektif ortaya koyan rapor, kapsamı ve içeriğiyle politika yapıcılara. yatırmalara, iş dünyasına ve akademik çalışmalara ışık tutmayı hedefliyor. IICEC Araştırma Direktörü Bora Şe lap Güray. Türkiye Enerji Görünümü Raporu’nda daha güvenil, daha verimli, daha rekabetçi, daha teknoloji odaklı ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceği için on politika önerisine de yer verdiklerini söyledi. Gülay’ın sözünü ettiği bu önerler şöyle sıralanıyor:

1) YATIRIMLAR CAZİP KILINMALI Modem enerji hizmetlerine artan talebin karşılanması ve daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini temin etmek üzere yatırımların cazibesi artırılmalı.

2) ÖZEL SEKTÖR KATILIMI ARTMALI Daha rekabetçi elektrik ve doğalgaz piyasalarına geçiş hızlanmak, maliyetleri yansıtan fiyatlandırma ve sosyal boyut da gözetilerek özel sektör katılımı artırılmak.

3) ŞEBEKE ESNEKLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji ve nükleerin payı artırılmalı ve talep tarafı hizmetlerini de içerecek şekilde elektrik şebekelerinin esnekliği güçlendirilmeli.

4)TÜM ALA NLAROA YAKIT VERİMLİLİĞİ SAĞLANMALI Daha fazla elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kullanım ile de desteklenecek şekilde tüm sektörlerde enerji ve yakıt verimliliği artırılmalı.

5) ENERJİ VERİMLİ SANAYİYE GEÇİŞ SAĞLANMALI Güçlü politika girişimleri, piyasa odaklı ve yenilikçi finansman ve iş modelleri yoluyla binalarda ve sanayide enerji verimliliği potansiyeli değerlendirilmeli.

6) VERİMSİZ TAŞITLAR TRAFİKTENÇEKİLMELİ Elektrikli araçların ve şarj altyapısı hızlı büyümeli ve eski, verimsiz ve kirleticiliği yüksek ulaşım araçlar araç parkından çıkartmalı.

7)ŞEHİRİÇİ ÖZEL ARAÇ TRAFİĞİ AZALTILMALI Enerji ve petrol yoğun karayolu ulaşımından raylı sistemler ve deniz ulaşımına geçiş artırılmalı. Etkin toplu taşıma yatırımları ve yöntemleri ile şehiriçi özel araç trafiği azaltılmalı.

8) DAHA FAZLA GAZ KEŞFİ VEURETİMİ SAĞLANMALI Enerji kaynağı arama ve üretim çabalan ve yatırımları sürdürülerek daha fazla petrol ve doğalgaz keşfi ve üretimi sağlanmalı.

9) ENERJİDE VERİ ANALİTİĞİ KULLANIMI YAYILMALI Enerji arz ve talep zincirinde dijitalleşme ve ileri veri analitiği daha yaygın kullanılmalı.

10) İLERİ TEKNOLOJİ EKİPMAN ÜRETİMİ ARTMALI İleri enerji teknolojileri alanlarında inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile ekipman üretimi artırılmak.

Güler Sabancı: Hedef verimli, rekabetçi, sürdürülebilir enerji Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü (IICEC Turkey Enerji Outlook) Raporu’nun tanıtım toplantısında konuştu. Çalışmanın sektöre yol gösterecek bir rehber kitap olma özelliğiyle öne çıkacağını İfade eden Sabancı “Bu çalışma, Türkiye’de bir ilktir, öncüdür. Metodoloisi ve kalitesi ile gelişmekte olan ülke ekonomileri için de örnek olacaktır. Beş ana hedefimiz var: Daha güvenli, daha verimli, daha rekabetçi, daha teknoloji odaklı ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceği” ifadelerini kullandı. Güler Sabancı, bağımsız ve objektif bir üniversite çalışması olarak konumlanacağını belirttiği Türkiye Enerji Görünümü Raporu’nun gelecek perspektifi ile yol gösterici olacağını ifade etti. Türkiye enerji sektörünün yabana yatırım çekmekte uzun yıllar diğer sektörlere örnek olduğunu kaydeden Sabancı “Bu raporun, gelişecek olan enerji sektörümüzün yatırım cazibesinin artmasında, ülkemize modem, yenilikçi enerji ve teknoloji yatırımları çekebilmesinde çok yararlı bir referans kaynak olarak işlev göreceğine inanıyorum” diye konuştu.

Fatih Birol: Enerji sektörü en büyük şokunu yaşıyor Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol. IICEC Turkey Energy Outlook çalışması lansmanında yaptığı konuşmada “Dünya enerji sektörü dünya enerji sektörü olalı böyle bir yıl yaşamadı. Sektör şimdiye kadar yaşadığı en büyük şoktan geçiyor’ dedi. Bu şokun düzeyine ilişkin fikir vermesi açısından bazı rakamlar paylaşan Birol, “Dünyadaki enerji kullanımı bu yıl yüzdesi düşecek. Bu düşüş 2008-2009 krizinde küresel enerji talebinde yaşanan düşüşten yedi misli daha derin” dedi. Fatih Birol, pandemiden en büyük darbeyi petrol sektörünün yediğini, buna sadece yenilenebilir kaynakların direnebildigini söyledi. Özellikle güneş enerjisi yatırımlarının hızla devam ettiğini anlatan Birol, bu sene tüm dünyada kurulan elektrik santrallerinin yüzde 50’sinin tek başına güneş olduğunu vurguladı. Tüm dünyada enerji yatırımları yüzde 18 azalırken Türkiye’den, yeni doğalgaz keşfi ve elektrik tüketiminde artış haberleri geldiğine dikkat çeken Fatih Birol, Dünya çok ciddi bir enerji şoku ile karşı karşıyayız. Bunun Türkiye’ye yararlı olan yanı petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşük olması ve normal şartlar altında düşük olmaya devam edecek olması’ dedi.

 

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password