47 MADDELİK KANUN TEKLİFİ MECLİSTE KABUL EDİLDİ Kayıp-kaçak bedelleri 5 yıl daha faturalara yansıtılacak

Elektrik, maden, doğalgaz, jeotermal ile yenilenebilir enerji kaynakları alanında düzenlemeler içeren ve 8 ayrı kanunda değişiklik yapan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 47 maddelik kanun Teklifi Mecliste kabul edildi. Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikle maden arama ve işletme, ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin başvurular dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmayacak. Başvuru 12 ay önce Ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme zammı uygulanacak ve bu tutar haziran ayı sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılacak, yatırılmazsa ruhsat iptal edilecek. Ruhsatların süre uzatım taleplerinde, ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde başvuru yapılacak. Buna uymayan ruhsat sahiplerine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak, ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 6 ay öncesine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süre sonunda iptal edilecek ve ilgili saha ihale yoluyla ruhsatlandırılacak. Besleme yöntemi Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması için üretilen doğal gazın, iletim şebekesi vasıtasıyla iletilmesinin teknik ve ekonomik olarak uygun olmadığına EPDK’nın karar vermesi ve üretim yapan toptan satış şirketinin kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine bağlantı yapılarak üretilen doğal gaz. dağıtım şirketince satın alınacak. Dağıtım şirketleri, boru hatlarının ulaşmadığı bölgelerde LNG veya CNG ile besleme yöntemiyle doğal gaz dağıtımı yapabilecek. OTSP oluşturulacak Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) tanımı ekleniyor. OTSP. doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alını-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar. ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği. EPDK’nin düzenlediği piyasayı kapsayacak. İmar planlarında görünmeyen, ancak yapı kayıt belgeleri bulunan binaların topluca bulunduğu bölgelere de. ilgili belediyelerin meclis kararıyla doğalgaz bağlanabilmesi mümkün olacak. Bu durumda alt yapı yatırımlarını belediye yerine getirecek. BOTAŞ ihalede kapsam dışı Enerji piyasasını olumsuz etkileyen kış aylarında doğalgaz kaynaklı yaşanması muhtemel kesinti ve kısıntıların bertaraf edilebilmesi, sistem ve arz güvenliğinin sağlanabilmesi için BOTAŞ tarafından yapılacak her türlü doğal gaz alımı. Kamu ihale Kanunu ‘nun dışında tutulacak.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password