Elektrik Üreticileri Derneği 14. Olağan Genel Kurulu 

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıldır ertelenmekte olan dernek genel kurulları, yeniden normalleşme kapsamında Ankara ili için serbest bırakılmıştır. Normalde 2020 yılı Nisan ayında yapılması gereken genel kurulumuzu, İçişleri Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda yapmayı planlamaktayız.

Bu bağlamda, Elektrik Üreticileri Derneği 14. Olağan Genel Kurulu 25.03.2021 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Sheraton Otel’de toplanacaktır.  Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, Genel Kurul 01.04.2021 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Sheraton Otel’de yapılacaktır.

Tüzel üyelerimizin Derneğimiz kayıtlarında görünen temsilcileri dışında bir temsilciyle katılmak istemeleri halinde; ilgili kişinin (Tüzüğümüzün 11. Maddesi gereğince), firmanın Yönetim Kurulu Başkanı veya imza yetkilileri tarafından temsille görevlendirilmesi gerekmektedir.

Hem otele yapılacak kişi sayısı bildirimi hem de yeterli çoğunluğu sağlamak adına, katılım durumunuzu lütfen en geç 17.03.2021 günü mesai bitimine kadar iletiniz.

Not1: Pandemi sebebiyle ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanması amacıyla, sizlerden özel ilgi beklemekteyiz. Katılamayacak üyelerimizin vekalet yoluyla katılım sağlamaları, Nisan ayında yapılacak toplantılar konusunda oluşabilecek belirsizlikten kaçınmamıza da yardımcı olacaktır.

Not2: Pandeminin gerektirdiği bütün önlemler alınacak olup, İç İşleri Bakanlığı talimatlarına uygun her konuya dikkat edilecektir.

Saygılarımızla,

EÜD

Genel Kurul Gündemi:

  1. Açılış ve Saygı Duruşu

2-   Divan Teşkili ve Divan’a Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi

3-   Gündemin Kabulü ve Ek Gündem Önerilerinin Alınması

4-   Yönetim Kurulu 2018-2019-2020 Dönemi Faaliyet Raporunun, Gelir-Gider Cetvelinin ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

5-   Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Onaylanması ve İbrası

6-   2021 Dönemi Üye Giriş ve Yıllık Aidatlarının Belirlenmesi

7-   2021 Dönemi Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

8-   Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

9-   Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password