YENİLENEBİLİR ENERJİDE YERLİ AKSAM DESTEK ORANLARI BELİRLENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılacak yerli aksama verilecek destek miktarlarına ilişkin hesaplamayı içeren “Yerli Aksam Yönetmeliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli aksam destek fiyatından (YADF) faydalanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksam veya bütünleştirici parçaların planlanan imalat programları, başvuru sahibi tarafından Bakanlığa sunulacak.

YADF’den faydalanmakta olan başvuru sahibi modernizasyon, yenileme ve değişim işlemlerinde aksam veya bütünleştirici parçanın imalat sürecini ve elektrik üretim tesisine montajını başlangıç aşamasında bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Hesaplama yöntemi

Bu yıl 30 Haziran’dan önce işletmeye giren santraller için YADF, bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranı, aksam içinde yerli imal edilen bütünleştirici parçanın sayısı ve dolar/cent cinsinden santrale kilovatsaat başına verilen yerli katkı fiyatının birlikte hesaplanmasıyla oluşacak.

30 Haziran sonrası devreye girecek santraller için YADF ise ilgili listede belirtilen tesis türlerine göre düzenlenen aksamın puanı, aksamın sayısı ve ilgili tesis için düzenlenen Türk Lirası /kuruş cinsinden santrale kilovatsaat başına verilen yerli katkı fiyatının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password