Yeşil mutabakat eylem planına destek verecek

SABANCI Holding ve E. ON’un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncusu Enerjisa Enerji, Ekim 2019’da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olmuş; ardından Ocak 2020’de ise ilk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu alarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmişti. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik stratejilerini ve yol haritasını geliştirmeye devam eden Enerjisa, geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu ile Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak açıklanan iki eylem planına da destek verdiğini açıkladı.

Yeni açıklanan eylem planlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, eylem planlarının iklim değişikliği ile mücadele noktasında büyük önem taşıdığına ve Enerjisa Enerji’nin de bu konuyu sahiplenmeyi başlıca sorumlulukları arasında gördüğüne vurgu yaptı. Pınar, “Yeşil enerji kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuz olarak gördüğümüz gibi, aynı zamanda kaçırılmayacak bir fırsat olarak da görüyoruz. Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip bir ülkede bu eylem planlarının her açıdan derinlemesine incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Biz Enerjisa Enerji olarak müşterilerimizi, iş dünyasının paydaşlarını ve şehirlerimizi eylem planlarının uygulamalarına dahil etmek adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Pınar sözlerine şöyle devam etti: “Sürdürülebilirliği süreçlerimize entegre ederken, küresel çevre ve sosyal standartlara uymanın yanı sıra toplumsal farkındalığı da yükseltiyoruz. Ayvalık Küçükköy’de UNDP ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte SENTRUM’un (Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi) lansmanını gerçekleştirdik. Proje ile 18 ay boyunca Ayvalık Küçükköy’de olacağız. Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçlarının 10 tanesine doğrudan dokunacak şekilde ve başta enerji verimliliği olmak üzere farkındalık çalışmaları yapacağız. Özellikle enerji verimliliği konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da strateji belgelerine girmiş önemli bir dinamik. Bu noktada Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kendimize de referans olarak alıyoruz. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansımız ile enerji sektöründe lider bir şirket olma vizyonumuz ile sürdürülebilirlik stratejimizi bu metrikleri entegre edecek şekilde oluşturduk. ”

Avrupa Birliği üyelerinin 2050 itibarıyla sıfır karbon bir ekonomi olma hedefine yaklaşabilmeleri için bir dizi yasal düzenleme içeren “Fit for 55” adlı yeşil paket, AB’nin şimdiye kadar açıkladığı en iddialı iklim değişikliyle mücadele planı olarak dikkat çekiyor. Paketin öncelikli hedefi, birliğin 2030 yılı itibarıyla karbon emisyonlarını 1990’lı yıllara göre yüzde 55 oranında düşürmesini sağlamak.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password