DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 25 ARTTI
Doğalgaz tüketimi yüzde 25 arttı D oğalgaz tüketiminde yıllık bazda şu ana kadarki en yüksek düzeylere ulaşıldı. Sanayide çarkların hızlandığı, ekonomide hızlı büyümenin sürdüğü 2011 yılında Türkiye'nin doğalgaz tüketimi yaklaşık 8 milyar metreküp artarak 40 milyar metreküpe yaklaştı
Doğalgaz tüketimi yüzde 25 arttı D oğalgaz tüketiminde yıllık bazda şu ana kadarki en yüksek düzeylere ulaşıldı. Sanayide çarkların hızlandığı, ekonomide hızlı büyümenin sürdüğü 2011 yılında Türkiye'nin doğalgaz tüketimi yaklaşık 8 milyar metreküp artarak 40 milyar metreküpe yaklaştı. Naki BAKIR > 4 Doğalgaz tüketimi 2011'de yüzde 25 artt 2011'de Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 8 milyar metreküp artarak 40 milyar metreküpe çıktı. Doğalgaz tüketiminde yıllık bazda şu ana kadarki en yüksek düzeye ulaşıldı. 2011 sonu itibariyle doğalgazı 71 ile ulaştıran Türkiye, elektrik üretiminin yüzde 45'ini doğalgazdan elde ediyor. Türkiye'nin son 25 yılda rekor hızda büyüyen doğalgaz tüketimi, sanayide çarkların hızlandığı, ekonomide hızlı büyümenin sürdüğü 2011 yılında yaklaşık 8 milyar metreküp artarak 40 milyar metreküpe yaklaştı. Ankara Büromuz'dan Naki BAKIR'ın BOTAŞ'tan edindiği verilere göre şirketin büyük bölümünü Rusya'dan gerçekleştirdiği doğalgaz ithalatı, 2010 yılındaki 32 milyar 466 milyon metreküplük düzeyinden, 201 l'de yüzde 22.4 artışla 39 milyar 723 milyon metreküpe yükseldi. BOT AŞ'm iç piyasaya doğalgaz satışı da yüzde 25.2 artışla 31 milyar 462 milyon metreküpten 39 milyar 383 milyon metreküpe ulaştı. Böylece Türkiye'nin 1980'li yıllarda tanıştığı doğalgazda ithalat ve tüketim miktarları şu ana kadarki en yüksek yıllık düzeyler görüldü. Türkiye, 1980'lerde yaptığı strateji değişikliğiyle, ithal bir ürün olan doğalgazı enerjide temel girdi olarak tercih etmiş, izleyen dönemde konutlar, elektrik üretimi ve sanayide kullanımını olağanüstü artırdığı bu ürünü temel enerji kaynağı haline getirmişti. 1987 yılında 522 milyon metreküp olan doğalgaz tüketimi, izleyen yıl l milyar metreküpü, 1994 yılında 5 milyar, 1998'de 10 milyar, 2003 yılında 20 milyar, 2006'da da 30 milyar metreküpü aşmıştı. Doğalgaz tüketimi, 2007de 35 milyar, 2008 yılında da 36 milyar metreküpün üzerine çıkmıştı. 2009 yılında ise doğal gaz tüketimi BOTAŞ projeksiyonlarında 40 milyar metreküpü aşması beklenirken, küresel krizin yol açtığı daralmaya bağlı olarak 32 milyar 135 milyon metreküpte kalmıştı. Tüketim, 2010 yılında da 31 milyar 462 milyon metreküpe kadar gerilemişti. Bundan önce en yüksek düzeylerin görüldüğü 2008 yılında 38 milyar metreküpe yaklaşan ithalat ve 36 milyar metreküpü aşan tüketim miktarı, küresel krizin ekonomide yol açtığı daralmanın etkisiyle 2009 ve 2010'da 5 milyar metreküp dolayında azalmıştı. BOTAŞ'ın doğalgaz ithalat ve satışlarında geçen yıl yaşanan hızlı artışın, özellikle sanayi kesiminin üretim ve kapasite kullanımındaki yükseliş paralelinde artan gaz tüketiminden kaynaklandığı belirtiliyor. Sanayide çarkların hızlanması, elektrik enerjisi talebindeki artış dolayısıyla da doğalgaz talebini artınyor. Türkiye'nin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 45'i doğal gazdan elde ediliyor. Türkiye'nin doğalgaz boru hatları 2011sonu itibariyle 12 bin 216kilometre ile 71 ile ulaştırıldı; bu illerden 62'si fiilen doğalgazı kullanıyor. Piyasa serbestleşecek arz güvenliği sağlanacak Hükümetin bu yıl yürüteceği çalışmalar kapsamında, doğalgazın elektrik üretimi dışındaki kullanımının rekabete dayalı olarak yaygınlaştırılması öngörülüyor. Mevsimsel talep değişimleri de dikkate alınarak ulusal düzeyde arz güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Buna göre özel sektör ithalatına ve piyasanın serbestleşmesine yönelik konuların düzenlenmesi ve olağanüstü durumlarda veya kriz durumlarında doğalgaz sektöründe alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu revize edilecek. Doğalgazda mevsimsel talep dalgalanmalarından kaynaklanan arz açıklarının karşılanması ve uzun vadeli doğal gaz ithalatı anlaş ması yapan firmaların yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri amacıyla sadece uzun vadeli ithalat anlaşması yapan firmalara spot LNG ithalatı izni verilmesine imkan tanıyan yasal düzenlemeler yapılacak. Bu arada halen 2.1 milyar metreküp olan doğalgaz depolama kapasitesinin 2016 yılına kadar iki katına çıkarılması için de gerekli çalışmalar yapılacak. Bunun için öncelikle mevcut doğal gaz depolama tesislerinin (Kuzey Marmara ve Değirmenköy-Çevre sahaları) gaz çekim kapasiteleri artırılacak Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi Projesi ivedilikle gerçekleştirilecek
 
Sayac :15493 // Son Güncellenme : 2017-03-25

Toplam Online Ziyaretçi : 383
English